פרק חמישי: במאבק להישרדות

א . בגיטר הסגרר . ב 16 בנובמבר 1940 לפכות בוקר הושלמה םבירת " הרובע היהודי '' , שנקבע על - ידי הגרמנים , בבניית החרמות וגידרי התייל מסביבו , על מקומות המעבר הוקמו שערים ולידם שוטרים : גרמנים עם נשק ופולנים ויהודים , כרחובות חצויים שרק צד אחד מהם היה בניטו היו בהם בדרך כלל גידרי תייל , כמו כרחוב שיבנה . מן הרחובות השקטים והאמידים Cnt ( וכך מספרת בחמה פאהן : ''( נרנו ) ברחוב מילבה : 7 שם היה לנו בית חרושת לחוטים . כחצר של הכית עבר הבבול - חלק מהחומה שהפרידה כין הגיטו לבין הצד הארי . החצר יחד עם בית החרושת גבלו עם כנסיה אבאנבלית שהיתה - כמובן - בצד הארי . השער הגורע לשימצה היה השעי בהצטלבות הרחובות תלורנה יז ' לאזבה , כשמעל רחוב חלודבה היה בשר עץ שקשר בין הניטו הקטן והגיטו הגדול . במשך כל זמן קייס הביטו היו בלי הרף מתקנים את החומית על ירי סתימת פרצות שנעשו על ידי מכריחים : בנין פעולתם של אלה היו נם מגביהים את החומות מעבר ל 3 מטרים . מצפים אותו בחימר עבה ועליו שברי זכוכית . בזה הברמנים העסיקו פועלים פולניים , כי חשדו בפועלים יהודים כהכנסת לבנים רפיפות שקל למבריחים להוציאן . היו 1 ס מוציא...  אל הספר
מעין, שמואל