חטיבה שלישית: מסגירת הגיטו עד לפלישת גרמניה לברית־המועצות (נובמבר 1940 - יוני 1941)