הערות

1 " עיתון התנועה מסי ו מדצמבר 1940 ינואר , 1941 מסביב לעבורתגי ' ללא חתימה ; עית ' המח ' עמ ' . 305 301 ' 1 2 צ ' רניאקוב : יומן גיטו וארשה > עבריוז ופרל 1 ית ) . רינגלבלום ; '' כתבים מהניטו ' א ( יידיש ) , 3 רינגלכלום אי : הרשימה מ 4 באוקטובר . 9401 עמ ' , 153 4 הנהנת קן וארשה : " לא נלך למחני ת ענודה . 1 * 41 סהשוה '' צ א ' , עמ ' . 523 - 522 5 " הרהורים ' / בירחון גרור " תל עמל שהועתק ב " עיתון התנועה " מס ' ו . עית המח ' א ' , עמ ' . 130 ' 12 t 6 עליזה ויטיס : הריאיון איתה מ 20 באוקטובר , \ 9 & 2 תי " ק A . ro - ? o , ra " « - 93 6 א ריננלבלום א ' : רשימתו מ 9 בפברואר . 1940 עמ ' . 84 7 מרי בדג : הרשימה מ 12 ביולי , 9401 עמ ' , 2 § 2 & 7 א שם : הרשימה מי 6 ו באונוסט , בעמ ' ^ 31 28 8 אירנז : אדאמוביץ : הריאיון איתה מ 26 ביוני = . 195 & א " מ A . 520 9 ריננלכלוס » . ist ' os , ' 10 ואילו רינגלבלום כותב ( כניל . עמ ' . ( 143 ששמע על קיום קיבוץ רביזיוניסטי בכפר יורקי שבסביבות וארשה . ושיריהם של החלוצים שרופות מעבודתם בזבל . 10 א מכתב ( של פרומקה פלוטניצקה ?) לנתן...  אל הספר
מעין, שמואל