פרק רביעי: התנועה גדלה

א . ההכשרות והקיבוצים . אחת האפשרויות להתחמק מהשהייה הקשה במחנות העברדה רמהימצארת בהישגיידם של הברמנים היתה . לפי יוסף קפלן , היציאה של הברברים להכשרות עונתיות בחקלאות ; ולהכשררת אלה היו - כמובן - בם מטרות תנועתיות נוספות וחשובות . רעל כך יש לבו עדותה של אירנה אדאמרביץ ' , ידידתה של התנועה עוד מלפני המלחמה שהחלה אז לשמש קשרית של התבועה , לקיבים שבערי השדה . בם כפולניה , וגם בתפקידי החינוך הארציים שלה בפולין הכבושה . קל יותר היה לה להתנועע ברחבי הארץ . היא שילבה בביקוריה את בדיקת המצב בקינים רגם אירכון 3 הבוגרים ליציאה להכשרות אלה . והנה דבריה . " בעת המלחמה נסעתי כמה פעמים בשליחויות לקינים בערי השדה , באופן רישמי היו אלה נסיעות הכרוכות בתפקידי ובעבודתי . עבדתי אז כמשרה כרשת מוניציפאלית . המשימה האמיתית שלי היתה להיפגש עם האנשים המרכזיים ועם הקינים . שלוש נסיעות היו ( לי ) לרארום , קיילצה וחמגילניק . היה זה , נדמה לי בראשית הקיץ של שנת . 1940 היה עלי לברר שני דברים : א . מצב הקינים . האם מתבדלת עבודה ומה עושים . כ . באותו הזמן התחילו להתארגן פלונרת עבודה , שיצאו למעין עברדה חקלאית אצל ב...  אל הספר
מעין, שמואל