פרק שלישי: בווארשה בטרם גיטו

א . החטיפות . עם סיום המועצה וגמר תקופת השיקום ראתה עצמה תנועת " השומר הצעיר" בפולין רבווארשה הכבושות כערלה על דרך המלך י על דרך ביצור התנועה והאדרתה כדי להחזיק מעמד בצוק העיתים . המועצה עודדה את כלל החברים והפעילים להמשך פעילותם ובתקררתם לבלות את הצורר , רכך מעריכים את המועצה ב " עיתון התנועה '' מסי 1 סדצמכר 1940 יכואר , 1941 ברשימה מסביב לעבודתנו " וזה נוסף למה שציטטנו ממנה לעיל ( בעמ ' : ( 53 " פגישת נציגי הקינים היתה צורך השעה . היה צריך לעשות חשבון ההישבים והבשלונות . צריך היה להעריך את מצב התנועה בימי הכיבוש ולציין את התוכנית לפעולה להבא " . באותה רשימה נאמר נס , שהתנועה לא יכלה לקצור מיד את פרי המועצה משום התערבותו של הכובש הנאצי ועושי רצונו . היר אז חטיפות לעבודה : בצורת פתע נחטפו לעכרדת כפייה רבים מבאי המועצה , מהמדריכים הפעילים בקינים , מאנשי ההנהגה במקומות - ושם הוחל בהמשך הפעולה רק כשהחטופים חזרו , כלומר אתרי שבועות או חודשים . מיומגו של צ ' רניאקרב ומרשימותיו של רינבלבלום הננו למדים שהחטיפרת לעבודה היר משני סוגים ; א ) היך חטיפות לעבודות לזמן קצר - משעות אחדות עד לשבועות ...  אל הספר
מעין, שמואל