הערות:

1 " יוסף קםלך - סקירה אנונימית . » " מ , D . 15027 V 3 2 דב בףיעקב ; הריאיון אירנל » . 1978 . 2 , 9 תי = 17 ק א ' מ , -A 686 . 2 3 הייקד קלינגר הרעיון : שה ני ע מוחות " מניחין " מיסטי * ( פולנית * מי 1 9 ב » פריל . / 048 רכן יומנה בכתב יר , המחברת ללא שעיים , מסומנת . 93 ' 7 , ^ IV - א '' מ , 0 . 1 . 211 4 שמואל ררזנציו " נ ( רון ) : עדותי . א " מ A . 3 e 4 גס " ילקוט מורשת " ט " ו מאפריל . 1 ^ 73 5 ההנה '' ר של " השומר הצעיר " בווילנה . מכתב » ' 0 . 1939 . 12 . 18 השוה " צ א ' , ע . 4 & 0 ' 0 6 זליג נייר : דמכתב « , 19 - 10 . 2 . 13 ספר השוה " צ א כנ ' ל . 7 אדם רני : מכתבו מ 940 . 2 . 23 ו . א " מ , D . rmou nix & רני : מכתבו מ . 12 ג . . 1940 א " מ , ( ו ) 1 ב ' 3 ) - ) וא ' D , 1 . 4729 9 אדם רנד : מכתבו למרים ]; Q 40 . 3 . 1 rft א " מ . ( 0 ( 1 ו { D . t , 4729 \ 8 { 3 0 נ שייקה ( ויינח ; מכתבו ליוסף ( קסלןו כ ? . 1940 . 3 . 17 » מ , ( D . 1 . 4729 \ 2 ( 2 נ נ טושיה אלטמן ; מכתבה מ , 1940 , 3 , 29 ס ' השוה " צ א י , עמ י 436 י * . 4 11 שמואל מעין : '' יוסף קפלן...  אל הספר
מעין, שמואל