הערות

ו דברי גרשון שר בפגישת חברים מגדוד '' נפתלי '' בקן השומר הצעיר לשעבר בעיר קאליש שבפולין מ לנ במאויס . 1982 תי " ק , = 3 3 א מ . A . 975 2 שמואל מעין : '' יוסף קפלך ; 148 s ' w דפרק דאחרון . 3 שם . ערךפאםאלסקי . פנחס . 4 ראה הערה . 2 " י 3 ק . הימים הראשונים נר יםי ד כ עיתון התנועה " מדצמבר 940 ינואר ( 1941 בעיתונות המחתרת היהודית בווארשה כרך א ' , עמ ' 5 ונ , 3 ו 8 6 פיליפ פרידמן : " הכחדת יהודי פוליך ( פולנית ! מחרורד שנייה מורחבת , הוצאת הפדראציה של יהודי פולין , מינכן , . 1947 ל ללא שם המחבר : " מסביב לעבורתנו " בעיתון התנועה ' מדצמבר 1940 ינואר 1941 בעיתונות דמחתרת היהודית בווארשה כרך / K עמ י . 302 6 רינגלכלום א '; הרשימה מ 9 באוקטובר , 1939 עמ ' . 30 9 לפי הוראת מושל הננראל גוברנאמנק מ 23 נגרבמכר 1939 חובה היתה על כל היהודים מגיל 10 ומעלה לעניר סרט לבן ועליו מנן רוד '' כחול על השרוול הימני של הבגד והבגד העליון . צ ' רניאקוב : הרשימה מ . 1939 . 11 . 30 10 רעגלבלום אי ; הרשימה מ . 1939 . 12 , 21 עמ ' . 44 נו צ ' רניאקוב ; הרשימה מ . 193 « . \ 1 . 15 12 ראך הערה ....  אל הספר
מעין, שמואל