הערות

ו שמיאל מעץ : ' יוסף קטלן " , חלק א ' - 2 שם . הפרק האחרון ; רכן שמואל מעין : " מארש השומר הצעיר לווילנה " . ג ראה הערה ו . 4 האליכה שמךר שלושת מכתביה לכליף ( משה צ ' יז ' יק ] משנת . 1940 תי ק , . 339 5 פרדריקה נייביאדומסקה : הריאיון אייתה מ 6 כיולי . 19 * 9 תי ק . , 315 6 " עיתונות ה 0 חתרת היהודית בווארשה , כרך ראשון : מבוא , עמ י ל '' א . ליד , 1  אל הספר
מעין, שמואל