פתח דבר

יוסף קפלן מביע לווארשה כשהילה של מנהיב מחתרת מובהק לראשו , הרא מביא איתר לשם ברסף לכסירנר הרב בעבודה תנועתית ארצית בכלל גם נסיין מנהיגות מחתרת מסוכנת בשטח הכיבוש הסובייטי בפרט , הוא הצטיין בפעולה זר כבעל כושר מנהיגות ראירבון , עשוי ללא חת ואף מסתבן במשימות בודדות נוסף להסתכנותו הכללית כעומד בראש אירגרן מחתרתי ציוני בשטח הכיבוש הסובייטי . והוא נם מניע לווארשה עם מאנדאט ההנהגה הראשית בווילנה לרכז את הנהגת התנועה שהוקמה בינתיים בווארשה רבה טרשיה אלטמן , מרים הייגסדררף ומרדכי אניילכיץ ' . ימים מעטים אחרי בואו של יוסף הגיע גם שמואל ברסלאב ומאוחר יותר , בסוף , 19 - 11 גם אריה וילנר ( יורק ) . אנחנו יודעים שיוסף הגיע לווארשה מתוך רצון רב לפעולה ומתוך בטחון עצמי רב שיוכל למשימה לשיקרם התנועה בתנאים החדשים , בתבאי הכיבוש הנאצי של פולין . הוא ראה זאת כמשימה זמנית לעצמו וכך ראו זאת אחרים . במכתבים אחדים של האלינה שמךר , חברתו של יוסף קפלן מלפני המלחמה , שהגיער לידינו לאחרונה מספרת היא - תוך הערות ביקורת על עצם הליכתו של יוסף לווארשה , " לזחול ללועו של הארי " , ותוך הבעת ספקות אם בכלל ייצא משם שלם...  אל הספר
מעין, שמואל