יוסף קפלן חלק ב' בגיטו וארשה ובפולין הכבושה

שמואל מעין . יוסף קפלן שמואל מעץ שמואל מעין יומף קפלן קורותיו של צעיר יהודי בשירות תנועתו תנועת " השומר הצעיר '' בפולין חלק ב ' בגיטו וארשה ובפולין הכבושה מארס - 1940 ספטמבר 1942 הגהת כתב היד : יחיאל קדמי ההוצאה : שמואל מעין , קיבוץ מענית . 37855 ד " נ מנשה SHMUEL MAAYAN JOSEPH KAPLAN THE STORY OF A JEWISH YOUNG MAN IN SERVICE OF HIS MOVEMENT - THE MOVEMENT OF HASHOMER HATZAIR IN POLAND PART II IN WARSAW GHETTO AND IN OCCUPIED POLAND MARCH 1940 - SEPTEMBER 1942 כל הזכויות שמירות נדפם בישראל , תשני * 1993 - סלטות והדפסה : דפוס ענבי בע " מ , תל -אביב  אל הספר
מעין, שמואל