מפתה שמרת - אנשים מקומרת

אברמוביץ , לודרויג 153 אברסון , גבי 261 , 101 . 54 אדאלברג , שמר » ל 324 , 300 . 219 » דלר , ס ' 65 * 1 רורט , יי 300 , 299 י 0 אולארד , פרופי 250 אולשאנסקי , תאופיל 271 , 270 אדנגר פלד , משה 272 אונשליכט , י ' 122 אזקרסה , ס ' 337 איידלםברג , דוד 257 איינאריגלר , ק ' 34 אילקןב , מ ' 264 אינ : לר , א ' , 291 , 242 , 237 , 227 , 224 , 164 324 אלנכרג , שמריה 207 אלתר , ויקטור 324 <* מנדה , איראלד 272 אפנשלאק , יעקב 207 אשכנזי , סוביאס 36 אשכנזי , שמעון 247 . 166 , 98 , 97 באדט 271 כאלאכוביץ , ס ' 132 באלאבאן , מאיר 324 , 299 באגיינסקי , רר ו 321 , 27 באראן , סטפן 264 בא רט ל , קאז ' ימי ר , 290 , 287 , 285 , 282 , 279 , 310 , 308 , 306 , 302 , 298 , 297 , 296 , 293 335 , 334 , 331 , 330 , 328 . 325 , 319 , 317 בארליצקי , נורברט 233 , 155 . 153 ברגן . בוריס 65  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי