נספחים

פירוט הנספחים : נםפדומם ' : 1 הקמת המיליציה היהודית בקראקא ( נובמבר . ( 1918 נספח מסי : 2 תוכנית האוטונומיה הלארמית הפרסונאלית ליהודים במדינה הפולנית ( ינואר . ( 1919 נםפח מם ' : 3 המאבק על זכויותיהם הלאומיות של יהודי גאליציה המזרחית כרועידת השלום ( . ( 1920 - 1919 נםפח מפי : 4 דו " ח לואי מארשאל על הפגישה עם פאדרכסקי לאחר חתימת ה " אמנה " ( יולי , ( 1919 נםפח מס ' : 5 איגרת מטעם " ועד המשלחות " לפאדרבסקי ( 11 ביולי . ( 1919 נספח מם ' : 6 הצעת החוקה מטעם ולאדימיר ואקאר בהתיחםות ליהודים ( . ( 1919 לספח מס ' ל : הצעת תיקון לסעיפי המיעוטים בחוקה ( . ( 1920 - 1919 נספח מס ' : 8 הצעת תקנון להתארגנות המיעוט הלאומי היהודי כפולין ( , ( 1924 - 1921 נספח מס ' : 9 אפליית קצינים על השתייכותם ללאומיות היהודית ( . ( 1923 - 1918 נםפח מם ' : 10 תעמולה אנטישמית באמצעות גלוית דראר ( . ( 1920 נספח מס ' '' : 11 בלוק המיעוטים " על פי תגובת הביטאון הסוציאליסטי " ררכוטניק" ( . ( 1922 נםפח מם ' : 12 פעילותו של לרסיין וולף בפורום " חבר הלאומיס " נגד "נומרוס קלאוזוס " { . ( 1923 נםפח מם ' : 13 מהותם של גופי היי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי