סיום

תאור ההתפתחויות בשנת 1927 חותם למעשה את תקופת כהונתו של הסיים השני , אשר שימש בימה מרכזית לנציגות המוסמכת של המיעוט היהודי בפולין במאבקה על עיקרי הזכויות הלאומיות . כל המביא בחשבון את ההיבטים המגוונים של מירקם ההתרחשויות מאז קמה לתחייה הרפובליקה הפולנית חייב להודות , שהשעה לא היתה כשרה כלל וכלל להגשמת מטרות מרחיקות לכת בעיצרבו מהדש של הקיבוץ היהודי . הדאגה לקיום ירם יומי גרמה בהכרת להעברת מרכז הכובד של המאבק לשאלות חיוניות , שהתדפקו עלסדר היום של ה " קילי " - דחיפות זו האפילה על התכלית הנשגבה של כינון אוטונומיה , ודחתה אותה להזדמנות נאותה בעתיד . למעשה הסתמן בבירור תהליך של קיפול דגלים בידי ההנהגה , מתוך הכרח לנקוט טאקטיקה של מיגננה שכפה עליה הרוב העויין . זר בלעה את מיסב כוחותיה לפעולות ספרראדיות למען הקלות ושיפורים במצב , בלי להותיר מרץ ליוזמה מתוכננת להכשרת מוסדות מתאימים , כאשר ל " אמנת הםיעוםים ' / שטבעה לפחות במובן מדיני רשמי את חותמה על המאבק המיעוםי , הרי בחינת הדברים מקרוב מצמצמת את משקלה הסגולי בחיי החטיבה הלאומית היהודית , ככל שהעמקתי לחקור כנושא התברר לי , שערכה הריאלי של א...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי