פרק שנים־עשר פולין במבחן המדיניות כלפי המיעוטים (1926-1921)

בשנת 1924 גברה פעילותן המדיניות של החטיבות הסלוניות בהנהגת האוקראינים במרכזי אירופה בברלין , ריבה , פאריס רז ' בבה . הללו עשר מאמץ מחודש לעררר דעת קהל בגד פולין . בהצהרה משותפת , שפורסמה ב 4 באוגוסט , צוינו הפעולות שיש לעשותן ואלו הן : א ) למהות בפני העולם התרבותי על סיפוח אזורי מגוריהם על ידי פולין ; ב ) לפנות ל " רועידת האמבאסדורים " לבחינה מחודשת של החלטתה מיום 15 במארס , 1923 ברוח של וכרת החופש והבטחת הגנה לקיום לאומי ; ג ) להתריע על שיטת האקםטרמיבאציה הבהוגה בפולין לגבי הלאומים שבתחומיה ' , בחחר ששוגר בספטמבר דובר על מערכת פעולה מכוונת נגד באומר של סקזיינסקי בעצרת האחרונה של " החברי / במסגרת הוויכוח על מצב המיעוטים . בנאום זה התעכב השר על החקיקה הפרלנית האחרונה בנוגע להפעלת הלשון הלאומית ויצירת אוניברסיטה אוקראינית כקראקא , ועד האוקראינים קבע איפוא , שהצהרת השר הפולני , המתיימרת להציג רצון טוב של פולין כלפי מיעוטיה מכוונת כלפי חוץ בלבד . האוקראינים רצו לפגוע בעמדת פולין בפורום הבינלאומי , ולהסתייע כפעולתם בתלונות האפשריות לשם הגברת האופי ההפגנתי של מלחמתם . ביעד זה סייעו להם במיד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי