פרק אחד־עשר פרשת ה"הסכם" ("אוגודה")

1 ) אופי המשא רמתן וטופס ההסכם סימני התמורה בדעת הקהל הפולנית לצד גורמי הריאקציה התוקפנית שימשו רקע לגיבוש הסכם בין הממשלה לבין נציגות ה " קולי " . הסכם זה חולל סערה ציבורית בקיץ . 1925 ככינוי '' אוגודה " ( " התפשרות " ) התכוונו מבקרי ההסכם כמחנה היהודי לנגח את ההנהגה הפארלאמבט ^ רית , שהתיימרה לראות בו הישג ובסיס להסדר יציב . הקורא היום את שפע המאמרים ודיווחי הנאומים עומד תוהה לנובח ההפרזרח ותלי תלים של פירוש ודרש . המשקע הריגשי , שהצטבר במהלך הפולמוס , טישטש לא במעט גם אחר כך את מידותיה הריאליות של התופעה . על כך עשויות ללמד הערכותיהם של שני מנהיגים ציוניים בני התקופה ; יצחק גרינבדים , שהפליג לראות כ " אוגודה " פתח לשואת יהודי פולין / וד " ר יצחק שרוארצבארט , שהגדירה כ ' יתרלדת היאוש " . מן הראוי איפוא לבדוק את מיכלול הגורמים הכריכים בנושא , כדי לקבוע גכיבה את משמעותו של ההסכם כמסכת היחסים המורכבים בפולין של אותו זמן . ביסודו של דבר לא היה בכך אלא חידוש הניסיונות להידברות במישור ממשלתי , שעלו על שרטון בשנת , 1921 ההפסקה שחלה בהידברות היתה תולדה של גררמי מתיחות שונים , שבהם בח ע תפקיד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי