פרק עשירי סימני תמורה בדעת־הקהל הפולנית 1925-1924

לנימוקי הגיון והבנה הדדית - רק אז תרכל השאלה היהודית לרדת מסדר היום של ויכוה עקר ומרגיז . םטאניםלאב גראבםיץ : ניצני תמורה םימפרטמאטיים ביותר הם ניצני תמורה , שניתן לאכחנם אצל סטאניסלאב גראבסקי , הדמות המרכזית במחנה האנדציה , שמילאה תפקיד חשוב בהתרחשויות בזירה הפוליטית בשנים , 1925 - 1924 וגם שימש גוו י ם חשוב כעיצוב דעת הקהל הפולנית כעורך ראשי של " סלובו פולסקה " ( " stowo polskkr ) בלבוב . במאמריו בשנים הקודמות כתב דברים קיצוניים על גורמים לא פולנים במדינה , וגילה יחס של אי אמון מוחלט למיעוטים על עמדתם העויינת למדיגה . האנטישמיות לדעתו , אינה זרם פוליטי בלבד , אלא ניסוח הסכסוך שבץ גורם המסחר והתעשיה הנוצרי פולני לבין הגורם היהודי המקביל לו בהיקף הרחב ביותר . םן הראוי איפוא להכניס לתוקפה "חוקה מוסרית של האומה שתבטיח אי ' תלות פנימית על - ידי עבודה אירגונית , המשחררת את כל תחומי חייבו : מדע , ספרות , עיתונות , מסחר , תעשיה , חקלאות , וכך גופי שלטון המקומי מהשפעות זרות ובפרט יהודיות " . ^ ואולם משהגיע גראבסקי לכהונת שר השכלה וחינוך וכעיקר כעוסדו לפני תיקונים תחוקתיים במצב המיעוטים , הורג...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי