פרק תשיעי מוקדי הלוחמה האנטישמית בשנים 1925-1922

חבלי הלידה של פולין החופשית , באווירת התסיסה של ספיחי המלחמה ומאבקיה כלפי פנים וחוץ , היפרו את קרקע האנטישמיות הפולנית במעיינות שנאה מחודשת וחריפה . פרשת הבהירות על רקע התארגנות " בלוק המיעוטים " הפכה את ההיבט הפוליטי לדומינאנטי בהערכת היחסים ההדדיים , בעוד גורמי התחרות הכלכלית והחברתית מן העבר נשתיירו בחריפותם הקודמת . ביטול ההגבלות המעמדיות והלאומיות מתקופת השעבוד ותהליר הדמוקרטיזאציה שהלר וגבר בפולין המתחדשת , העלו את חשיבותם של האיכרים והשכבות הנחשלות בעיר , אשר מחסומים תקנוניים ריאקציוניים מנעו מהם עד כה את ביטויים החופשי , במגמה למשוך יסודות חדשים אלה ולהפעילם במסלול הרצוי למכרונים , הופצו חוברות תעמולה עממית , שהיו מיועדות להמחיש את השאלות האקטואליות ולשרת על הצד הטוב ביותר את מטרות המפיצים . באווירה של פולין הקאתולית עמדה מאחורי מחברי החוברות הכנסייה עצמה על שלוחותיה השונות , המעניקה מסמכותה לאירגרנים ציבוריים כשמות אנשי הקלרוס הידועים כסביבה . זיקת הקירבה לכפר גברה בכך , שהתחזק הבסיס הסוציאלי של בבי האיכרים , אשר נהרו למוסדרת ההכשרה של קלרוס מן הסמינרים והפאקולטות התיאולוגיות ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי