פרק שמיני בלוק־המיעוטים והחרפת הסכסוך

שלרם ריגה , שהעניק גושפנקא רשמית להכללת המוני אוכלוסייה לא פרלנית בתחומי גכולות ' המזרח , וכן מיפקד התושבים משנת , 1921 המחישו את הסכנה הצפויה לאופיר הלאומי של פולין המשתחררת , ככדי לקדם את הרעה , חיפש הרוב הפולני תחבולות לצמצום הנציגות הלא פולני ת בסיים הקרוב באמצעות תקנוךבדוירות , שיאפשר למפלגות הפולניות הגדולות לנצל סעיפיו לתיגבור כוחן על תשכון המיעוטים הלאומיים . אם כמיעוטים המרוכזים היה אפשר לפגוע בעיקר על ' ידי קביעת אזורי בודרה בלתי שוים ( מ 50 אלף במרכז ועד 100 אלף במזרח ) , הרי לגבי יהודים היתה הסכנה שבמיפרי מגמתי חמורה ביותר נוכח פיזורם בכל רחבי המדינה . רבע מכלל היהודים התרכז בחמש ערים גדולות ( ווארשה , לודד , לבוב , וילנה וקראקא ) , מחציתם בערים בינוניות ובעיירות ורבע בכפר -, בוועדת החוקה לחם גרינבוים בחריפות נגד כל המזימות הללו . במלחמתו קיווה להסתייע בנציגי הסיעות הקטנות ובפ . פ . ס . בחשיפת הכוונות של הרוב הימני וסיעת האיכרים . אר בשלב העיקרי של מהלך הדיון לא זכה לאוזן קשבת מצד בעלי הברית הפוטנציאליים ונאלץ לעמוד בודד במאבק , וכך ייצג את המוני המיעוטים , כלומר כ % 40 ש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי