פרק שביעי הנסיון להידברות במישור הממשלתי 1921-1919

המפגש החזיתי באווירת המתיחות בין היהודים לפולנים , שניזונה עתה מגורמים אקטואליים , ניתן בכל זאת לעקוב אדור קו עקלתון של מאמצים למגע בין הצדדים , היוזמה למגע נבעה ממקור ממשלתי , באמצעות שרים או גרפים רשמיים למחצה , כאמצעי לחיזוק סמכותם בימיה הראשונים של הריפובליקה . אף התקיימו גישושים על בסיס אישי בחוגים מסויימים כמיוחד בקרב האינטליגנציה , אך עדיין בעדר לחלוטין המפגש החזיתי במישור המפלגתי , כפי הנראה מחשש לאובדן יוקרה אצל ההמונים . והנה בא גם מיפבש מסרג זה . בווארשה נעשה נםירן רציני על בסיס כלל ארצי , ובמיפגשישיר בין הנציגות היהודית המקובלת לבין שרי הממשלה . המשא ומתן נמשך כשנה ממארס 1920 בהפסקות , שנגרמו על ידי תנאי חירום שהיו כרוכים במלחמה הפרלנית ' רוםית . כמתווך שימש ד " ר אלפרד מסיג , שהובא לשם כך מברלין על ידי גורמים ממשלתיים , אשר ראו בו אישיות רצויה לתכלית - r בשיחה שקיים עם כתב בווינה סיפר על תוכניתו לצאת לסיור הרצאות לווארשה ואף הדגיש , שהוא רואה את עצמו כחבר ההסתדרות הציונית ושאיפתו היא להקים תנועה אינטגראלית שתכלול את הציונות והמפלגות האחרות . לדעתו , לא יהיה בכך משום תחרות ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי