פרק שישי אמנת־המיעוטים בחקיקה הפולנית 1924-1921

מפריח העבר וצורכי רמציאות המדינית הסוגיה הסבוכה של זכריות המיעוטים הלאומיים שימשה נושא לדיונים נוקבים במסגרת ועדת החוקה ומליאת הסיים הפולני , דיונים אלה נמשכו בשלבים קרוב לשנתיים ( , 0921 - 1919 כתוצאה מתנאי הירום וזעזועים מדינים וצבאיים , שפקדו את המדינה הצעירה . רארלס להשלמת ההסבר לעיכובים המיוחדים ראוי להרםיף את הגורמים הבאים : א ) הליקויים כגוף האמבה שנתחברה בחיפזון ; ב ) אי הכהירות בניסוחה כמחיר הפשרה שבין האינטרסים המנוגדים בוועידת השלרם ; ג ) קשיים אורגאניים בתרגום נאמן של מושגים ומונחים השנויים במחלוקת , ממקור דר לשוני ( צרפתי אנגלי ) לשפה הפולנית , המשקפת מציאות מדינית אהרח מהמקובל במערב . גם עצם ההרכב הציבורי של ועדת החוקה קבע לא במעט את דרר עבודתה . 20 מחבריה נימנו עם סיעות הימין והמרכז , 9 ייצגו את קבוצות השמאל ואילו יצחק גרינבוים , כבא כוח הקלוב היהודי , שימש נציג יחיד לכל האוכלוסיה הלא פולנית במדינה , משפטנים והיסטוריונים פולנים , דוגמת דיילניבסקי ( / ( Zieleniewski טרחו להדגיש את ההשראה המקורית בתיפושי הדרך לפיתרין שאלת המיעוטים , כדי להוכיח שסעיפי המיעוטים הכלולים באמנה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי