פרק חמישי האמנה בעיני המנהיגים היהודים באירופה המזרחית ובמערב

הכשירה לייצוג בפורום חבר הלאומים , בלטו חילוקי דעות עמוקים כץ הציונים לבין אנשי אסכולת ההתבוללות במערב אירופה . חילוקי דעות אלו לא פסחו גם על יהדות ארצות הברית , בספטמבר 1920 התעוררה שם סערת ויכוחים בעיתונות סביב למכתבו של ב ' ריציארדס , מזכיר ההנהלה הזמנית של הקונגרס היהודי האמריקני , בדבר החיוניות של ייצוג יהודי , כפי שהחליט כזמנו " ועד הםשלחות " כקאריס , ריצ 'ארדס טען , שגם יהודי ארץ ישראל וגם מנהיגי היהדות בגולה מייחסים חשיבות רבה להשפעתו המוסרית של חם " הלאומים , ובאומה שלא זכתה עדייו למעמד מדינה שואפים הם להשיג את הזכות לכך במרוצת הזמן , ' הדים לפולמוס זה וביטוי לאווירת החשדות כלפי מזכיר " ועד המשלהרה ' / ניתן למצוא במכתבו של ב " ה תומסון אל לורד רוטשילד בדבר ביקורו של מוצקץ באנגליה - מוצקיך הבטיח שלא לחרוג בהופעותיו מעבר להגנת הציונות , בדרכו לביקור מרכזים אחדים מחוץ ללונדון - תומסון משוכנע , כי לאחר שיחתם ינהג מרצקין בזהירות מירבית , שכן הובהר לו היטב , שיהודי אנגליה לא יוכלו לסבול העמדת הבעיה באורח העלול להתפרש , כאילו היהודים במדינות השונות טוענים ללאומיות נפרדת , ךאמנם פרשת ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי