פרק רביעי המערכה הפוליטית בפולין עם אישררר האמנה

על אווירת ליבוי היצרים הוסיפו לא במעט הדיונים הסוערים בסיים בכל הקשור למהלך השיחות בפאריס . המחנות היריבים התנצחו ביניהם כשאלת הגורמים הפוגעים ביוקרתה של פולץ . השמאל ביורן חיצי ביקורתו כלפי הנהגת הוועד הלאומי הפולני שהוא , לדעתו , הגורם לחולשת העמדה הפולנית במשא ומתן שהתנהל לגבי גורל שטחי המערב שבגבול גרמניה . ואולם סכנה רצינית יותר בשקפה לאזורי המזרח , שכן מסורת הידידות הפרו ' ררסית , בדמותו של דמרבסקי , עלולה להתנקם באינטרסים החיוניים של פולין . על יסוד נימוקים אלה העלה מנהיג פ . פ . ס ., דאשינסקי , הצעה קיצונית , שמגמתה החלפת הנציגות בוועידה ' , יריבו גלומכינםקי , מן הימין , שלל בחריפות את ההצעה , והעלה על נס את הישג העצמאות והאיחוד שיש לזקוף אותם לזכות הוועד הקיים , אילו שמעו , לדעתו , בקול פ . פ , ס . והיו נוקטים בשעת המלחמה כאוריינטאציה על מעצמות המרכז , היו עלולים להפסיד את הכול . ובאשר לשטחים פולניים במערב , הרי השמאל הוא שגילה אדישות לגורלם כתוצאה מברית פוליטית עם גרמניה , הצעת פ . פ . ס . נדחתה ברוב ניכר בהצבעה שנערכה בסיום הוויכוח . הימין מצדו פעל בעקביות לגיוס תמיכה צכורית...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי