פרק שלישי האמנה בראי הפובליציסטיקה והספרות העממית הפולנית

בשבועות הראשונים לתחית פרלץ בשלהי שבת , 1918 משהוחלפה הממשלה העממית מלובלין בקאבינט סוציאליסט מתון שלי ' מוראציבםקי , החל נחשול של פרעות ביהודי לביב , בעיירות גאליציה המערבית ובכמה קהילות של פוליו הקונגרסאית על רקע ספיחי המלחמה ותסיסה חברתית מדיניתי , ביטוי לאווירת האיבה ולמגמות ההסתה האבטי יהודית , כתוצאה מן היחסים הםחוחי ם בעתות מלחמה , ניתך להדגים במאמר " אנו , היהודים והקונגרס ' / המוקדש לוועד הפולני דלאומי כפארים , במלים חריפות מתאר המחבר את המזימות היהודיות נגד פולין ; " בהתרפסות לרגלי מעצמות ההסכמח המנצחות מתאמץ הנאציונאליזם היהודי המרכז אירופי בהסתה פרועה , באמצעות חוטי ' השפעתו בכל מקום , להציג את הפולנים כאילו הם ריאקציונרים וזוללי יהודים , כדי לערער ערב ההסדר הסופי של העניין הפולני כל אמון ביחס אליהם . העתונות השמית , בת מאה לשונות , מגזימה באורח מגמת בתארר ליקויינו הפנימיים , כדי לשוות לנו דיוקו של כארבארים , לעומת הדמות היהודית המוצגת באיצטלא של לוחמי חוק וציביליזאציה עשויים בלא רבב ''/ בכדי להעמיד את הדברים על אמיתותם מפרט המחבר עשרים נקודות , ובהן הוא מונה את חטאי היה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי