פרק שני יסודות העימות שבין הפולנים והיהודים

חיכןע לנציגדת היהודית כותד דת השלום צירי המועצות הלאומיות המרכזיות יצאו למערב אירופה , כדי לפעול אצל מעצמות ההסכמה בוועידת השלום להשגת תוקף בינלאומי לשאיפות , שמצאו ביטוייהן בכינוסים המוסמכים . הם ביקשו גם להסתייע כמוסדות , שככר עמדו כבםיון המציאות של שילהי המלחמה . נציגי היהדות הפולנית צמחו מתוך התנועה הציונית , ובתודעתם השתלבו כאורח אורגאני התקוות להכרה בזכות היהודים על ארץיישראל והצלחת המאבק על זכויות לאומיות כמקומות מושבם . זיקה הדדית זו םיכם בבהירות נחום סוקרלרב בקונגרס הציוני הי " ג : " העבודה בארץ ישראל בלתי אפשרית בלא pirn העמדות הלאומיות בארצות הגולה , שני העניינים משלימים אהדדי , אין זו פוליטיקה 1 גלותית , אלא הגנת היהודי שבגולה " . כרוה / 7 נאם יצחק גרינבוים בכי : וס ציוני פולין ב 18 באוגוסט 1919 בנוכחותה של משלחת הנרי מורגנתאו ; " לולא קיבלנו הבטחה לגבי ארץ ישראל , לא היינו זוכים גם בזכויות מיעוט בגולה " , הציונים הס שהכניסו את יהודי פדלין למשפחה היהודית של כל העולם " / ואולם הובעו ספקות , אם אמבם הוכח עקרוך הצמידות בורעידת השלום על אף זהות האישים במנהיגות ; אפשר שהטאקטיקה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי