מבוא היהודים כמיעוט לאומי בפולין הרפובליקנית

בסוגיית המיעוטים הלאומיים נתייחדה פולין בחריפות אופיה של בעיה זו בכללה , הו מצד הרככ אוכלוסייתה רוזן מצד משמעותה הלאומית מדינית . הבעיה הוחמרה יותר בתוקף התנאים המיוחדים שליוו את תהליך תקומתה : ( א ) מצב גיאופוליטי קשה , בהיותה נתונה בין שני שכנים חזקים ממזרח וממערב , שנמנו עם משעבדיה בעבר הקרוב כמשך . xiw 1 qrrc כתוצאה ממדיניות השלטון הזר כאזורי הכיבוש נוצרה תסבוכת של קשר אתני כץ החטיבות הלאומיות שבתחומה לבץ אחיהם שמעבר לגבול . ( ב ) גישה אנוכית של מעצמות ההסכמה בעיצוב דמותה של הרפובליקה הצעירה , בהתאם לתפקיד המדיני שביקשו להועיד לה לנוכח המהפכה הבולשביקית . אומנם » ת חיזוקה שלפוליןכ " חוטת המערב " ניתן היה להשיג על ידי הכללת אוכלרםיה זרה במסגרתה , תוך התעלמות מן הסיכון הכרוך בכך לגבי אופיה הלאומי . ואולם פתרון זה עסד כסתירה לרגישות הפאטריוטית , שהיתה כרוכה במאבק ממושך של הלאומיות הפולנית הלוחמת , שזכתה לאהדת הציבור הנאור במערב בהיותה תחליף למולדת הגדולה . כמיוחד הכביד בשלבי ההתחדשות של המדינה חוסר הוודאות בגבולות ממלכת פולין , שהוקמה כפועל ירצא של חילוקי הדעות בקרב המדינות המנצחות עם...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי