מיעוט לאומי לוחם

מונוגרפיות בתולדות עם ישראל משה לבדא מיעוט לאומי לוחם מאבק יהודי פולין בשבים -1928 1918 משה לנדא מיעוט לאומי לוחם מאבק יהודי פולין בשנים -1928 1918 A V מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים תשמ "ו מונוגרפיות כתולדות עם ישראל מפרסומי מרכז זלמן שזר המערכת : פרופ ' מנחם שטרך ( יריד ) , פרופ ' שמואל אטינגר ד " ר ראובן בונפיל , פררפ ' משה בר , ד " ר ישראל ברטל , ד " ר יוסף הקר צבי יקותיאל , ד " ר שלמה נצר מרכז המערכת : יצחק כהן  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי