רשימת ספרות וקיצורים

מקורות אורון , נוסחים מקבילים = מ׳ אורון , ׳נוסחים מקבילים של סיפור עשרת הרוגי המלכות ושל ספר היכלות רבתי׳ , אשל , ב , באר שבע , 1981 בית המדרש = בית המדרש א׳ ו׳ , עורך א׳ ילינק , ירושלים , 1967 בתי מדרשות = בתי מדרשות א׳ ב׳ , עורך ש״א ורטהימר , ירושלים , 1950 הרוגי מלכות = Geschichte von den zehn Martyren , ed . G . Reeg , Tubingen , 1985 יסטרוב = M . Jastrow , A Dictionary of the Targumim , the Talmud Babli and Yerushalmi and the Midrashic Literature , New York , 1971 ירושלמי = תלמוד ירושלמי , על פי דפוס ונציה , רפ״ג כתבים אפוקריפיים של הברית החדשה = , New Testament Apocrypha , ed . W . Schneemelcher Philadelphia , 1963 – 1965 מגילת תענית = מגילת תענית : הנוסחים , פשרם , תולדותיהם , בצירוף מהדורה ביקורתית , בעריכת ו׳ נעם , ירושלים , תשס״ד מדרש רבה = מדרש רבה המבואר , ירושלים ( לבראשית רבה , מהד׳ תיאודור - אלבק , ירושלים , תשכ״ה ; לויקרא רבה , מהד׳ מרגליות , ירושלים , תשי״ג – תשי״ח ) מופסיק , ספר חנוך העברי ( בצרפתית ) = Le Livre hebreu d ’ Henoch , traduit et annote par Ch . Mopsik ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן