ר׳ עקיבא והטעות הצדוקית

לכאורה קיימת הבחנה חדה בין נפגעי הפרדס לבין ר׳ עקיבא השב מן המסע אליו בשלום . ואולם , גם לגביו מוזכר מסע ללא שוב : מותו בידי הרומאים . האין בו כדי לטשטש ואף לבטל הבחנה פשוטה זו ? זו השאלה שתנחה אותנו מעתה , כשננסה לברר אם סופו של ר׳ עקיבא אינו מטיל צל על דמותו למופת כגיבור סיפור הפרדס . סימן ראשון לכך ניתן למצוא במסורת הקובעת את זמן מותו סמוך ליום הכיפורים , כאילו נרמז על דמיון כלשהו בינו לבין הכוהן הגדול שאינו יוצא בשלום מקודש הקודשים . הכוונה במיוחד לכוהן הגדול הצדוקי שמת אחרי שהקטיר את הקטורת בניגוד להוראות החכמים . לצורך ההשוואה נביא את סיפורו בשתי גרסאות : 101 קו דמיון נוסף בין ר׳ עקיבא והמרטיר הנוצרי הוא החיוך העולה על פניהם בדרכם אל המוות , ראה ירושלמי ברכות ט , ה , יד / ב ; מעשי תומס קמ ; מעשי אנדראס נה . 102 שמחות ח . לפי אגדת עשרת הרוגי מלכות , גם במותו מתאחד ר׳ עקיבא עם אשת טורנוסרופוס . במערת קבורתו מצפה לה מיטה ליד מיטתו , מאחר ש׳היתה טובה אליו׳ בזמן שהותו בבית האסורים ( הרוגי מלכות , עמ׳ . ( 75 103 ׳קסרי וירושלים , אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן , ישבו שתיהן אל תאמן , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן