אהרן וטיטוס

ממחאה אדיפלית זו קל לחזור לסצנה המזעזעת את אלישע . כשם שהוא נחרד ממותו של הבן המשלח את האם , כך הוא נחרד מן המקרה ההפוך שבו מי שעולה לראש הדקל ונוטל את האם יורד משם בשלום . האם , כפי שכבר נרמז , מתחבאת כאן דמות אב שניתן לזהותה עם ר׳ עקיבא ? אסמכתא לכך נוכל למצוא בסיפור שהבאנו בפרק הקודם הקושר דווקא את ר׳ עקיבא עם הסמליות הארוטית של העלייה לעץ . כיוון שהשטן רוצה להעמידו בניסיון , הוא מתחזה לאישה יפה בראש דקל . החכם ממהר לעלות אליה , כשלפתע – כמו האיש העולה אל הזונה מכרכי הים – הוא נפטר מהתקפת יצרו . באותו סיפור ניכר התסריט המקומם את אלישע על שני שלביו : העלייה לראש הדקל כדי ׳ליטול את האם׳ ( עם המטפורה הכפולה של היונה והזונה ) , ובמפתיע , הירידה משם בשלום , היות שר׳ עקיבא יוצא מן המבחן בלא פגע . ביקורת על מיניות האב מובלעת במאמר נוסף מויקרא רבה על מות בני אהרן : ׳אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו׳ ( איוב לז , א ) , מהו ויתר ? וקפץ [ ... ] אמר איוב לפני הקב״ה : רבון העולמים , לא יהיו בניו של אהרן דומין למטהו , שנכנס יבש ויצא לח , שנא׳ ׳ויוצא פרח ויצץ ציץ׳ ( במדבר יז , כג )?! טיטוס הרשע נכנס לב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן