פרק תשיעי חייו הכפולים של ר׳ עקיבא

כבר הצבענו לא אחת על מה שנראה אצל ר׳ עקיבא כנטייה קנאית . עם זאת , אין פירוש הדבר שממד זה דומיננטי בדמותו . אם יש בה קו דומיננטי , הוא נמצא יותר ברב ממדיותה , כך שאין לזהותה באופן חד צדדי עם מגמה זו או אחרת . להפך , חשוב לאתר את המגמות הסותרות הפועלות בה , לחשוף את כל המתחים , הדילמות , הניגודים המהווים חלק בלתי נפרד ממנה ומעצבים אותה לעומק . אחד מניגודים אלה הוא הפער בין הדימוי האידאלי של ר׳ עקיבא לבין מה שאפשר לכנות האזורים האפלים בחייו שחותם הייסורים והמוות טבוע בהם . על אף היותו נערץ יותר מכל חכם אחר , דומה שהוא נושא באחריות כלשהי לשני אירועים טרגיים במיוחד : מותם של עשרים וארבעה אלף תלמידיו הראשונים , ומרד בר כוכבא הגובה אף הוא מחיר דמים כבד ( קיימת כידוע סברה שתלמידיו נספו עקב הצטרפותם למרד ) . כמו כן , בעוד שקשריו עם אשתו מצטיירים כסיפור אהבה למופת , דומה שמאחורי האידיליה מסתתר מטען רב של סבל , שגם עליו יש לו אחריות לא מבוטלת . ולבסוף , אם מסעו המוצלח אל הפרדס מקנה לו תדמית של גיבור , גם בו מתגלים בקעים , הן מפני ששותפיו למסע אינם יוצאים ממנו בשלום ( נראה איך כישלונם מעיב בעקיפי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן