השמאל הדוחה

על הקשר בין שמאי , שמאל וסמאל ניתן ללמוד גם מן המאמר ׳לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת׳ , או בנוסח אחר : ׳יצר , תינוק ואשה , תהא שמאל דוחה וימין מקרבת׳ . הניגוד בין גישה מקרבת וגישה מרחיקה מתגלם כידוע בצמד הלל ושמאי ממחזור הסיפורים בשבת לא ע״א . לגבי הסכנה שבדחיית התינוק והאישה , רש״י מסביר : ׳אם תדחה אותם , מטרדן מן העולם׳ , עם האיתות לגרים שנדחו על ידי שמאי : ׳קפדנותו של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם , ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה׳ . איתות נוסף לשמאי נמצא בסיפור המדגים את הסכנה שבדחייה חד צדדית : ׳ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לישו בשתי ידיו׳ . מה גורם ליהושע בן פרחיה להתנכר לתלמידו ? הערה קנטרנית של ישו על עיניה הטרוטות של האישה המארחת אותם היא שמביאה את רבו לגזור עליו נידוי ( שמתא ) . לעומת זאת , הלל אינו דוחה את מי שבא אליו בשאלה קנטרנית על עיניהם הטרוטות של התדמוריים , ומכאן ההיקש המרומז בין מעשי הדחייה הפסולים של יהושע בן פרחיה ושל שמאי . אך אין זה הכול . בשני 44 יבמות סב ע״ב . מעיון במקורות הבבלי עולה כי תלמידים אלה היו למעשה תלמידיו של ר׳ יהודה בן בבא שנהרג בידי הרומאים מיד ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן