תיקון השמאיות

להבנת המהלך של בן בוטא כאקט של תיקון עצמי ניתן לגייס עוד מאמר המעלה את דיוקנו באור חיובי . מסופר בו איך גמלה בלבו של המלך הורדוס ההחלטה לבנות מחדש את בית המקדש . אחרי שהרג את כל החכמים , למעט בן בוטא שממנו נטל רק את מאור עיניו , הוא מזמין לשיחה את החכם העיוור , ולנוכח הזהירות שהלה מגלה בשיחתם ( בלי לדעת מי עומד מולו ) , הוא מתחרט על מה שעשה ומשתף בצערו את בן שיחו : אמר לו : [ ... ] לו הייתי יודע שהחכמים כל כך זהירים , לא הייתי הורג אותם . עכשיו מה תקנתו של אותו איש ( מאי תקנתיה דההוא גברא )? אמר לו : הוא כבה אורו של עולם [ על ידי הריגת חכמי התורה ] , דכת׳ ׳כי נר מצוה ותורה אור׳ ( משלי ו , כג ) , ילך ויעסוק באורו של עולם , דכת׳ ׳ונהרו אליו כל הגוים׳ ( ישעיה ב , ב ) [ ׳נהרו׳ , מלשון נהורא , אור ] . יש אומרים , כך אמר לו : הוא סימא עינו של עולם , דכת׳ ׳והיה אם מעיני העדה׳ ( במדבר טו , כד ) [ העיניים כסמל הסנהדרין ] , ילך ויתעסק בעינו של עולם , דכת׳ ׳הנני מחלל את מקדשי גאון עזכם מחמד עיניכם׳ ( יחזקאל כד , כא ) . 4 QMidr Eschat 2 , 19 - 3 , 7 10 11 כמו הד למסורת זו , יוספוס מספר שהורדוס המי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן