הפרץ המשיחי

לפי החוט שגוללנו עד כה , ניתוקו של שאול מכוחות היצר הוא שמביא לכישלונו , לכך שלא הוא אלא דוד נועד לגלם את הרעיון המשיחי . אישור לתבנית זו נמצא ביחסם של חז״ל לדמות האידאלית לכאורה של המלך חזקיהו . על אף מוצאו מבית דוד , גם הוא אינו ממלא את ייעודו המשיחי , והסיבה לכישלונו היא שוב הבקשה לחסום או לסתום את ׳מעיין היצריות׳ . כך נוכל להסיק מן ההשוואה בין שני מקורות : הכתוב המתאר כיצד חזקיהו סותם את המעיינות בפני צבא סנחריב , יזמה שהחכמים מסתייגים ממנה , ואמירתם הידועה שראוי היה חזקיהו להיות משיח אלא שאופציה זו ׳נסתתמה׳ כיוון שלא אמר שירה אחרי שניצל בנס מידי אשור : אילו אמר חזקיהו שירה על מפלת סנחריב , היה נעשה הוא מלך המשיח . ׳כי ילד ילד לנו בן נתן לנו [ ... ] לםרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד׳ 40 ירושלמי סוכה ה , א , נה / א . 41 במ״ר ד , כ . 42 שהש״ר ד , כ . ( ישעיה ט , ה – ו ) , מפני מה כל מ״ם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום ? ביקש הקב״ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג . אמרה מידת הדין לפני הקב״ה : רבונו של עולם , ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח , חזקיה שעשית ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן