ב. החמורה והחומרה

בנוסח הבבלי מוזכר שם החכם המקבל את פניו של רשב״י בצאתו מן המערה . ר׳ פינחס בן יאיר ( רפב״י ) הוא שמכניס אותו לבית המרחץ וחוזר להיות חברו ללימוד . גם אם אפיזודה זו אינה חלק מן הרובד המקורי של הסיפור ( היא מובאת רק בבבלי ) , ראוי לבדוק אם אין בה מפתח להבנת הסיפור כולו . אמנם , אפשר למצוא לה הסבר פשוט בקשר המשפחתי שבין שני החכמים המוצגים כחותן וחתן . עם זאת , יש לתהות על התפקיד הנועד בה לרפב״י . תהייה זו מתעוררת על רקע שייכותו לקבוצה יוצאת דופן של חכמים . אלה יחידי סגולה , כמו חוני המעגל וחנינא בן דוסא , שצדיקותם , או ליתר דיוק חסידותם המופלגת , מעניקה להם מעין כוחות על טבעיים . עמדנו על קרבתם לאליהו הנביא , כאשר הרוחניות היתרה האופפת את חייהם מביאה אותם לסוג של ניתוק מן העולם . כך זיקתו של רפב״י לנביא הקנאי ניכרת הן בשמו ( עקב הזיהוי פינחס אליהו ) והן במאמרו המפורסם על המסע אל הקדושה : ר׳ פנחס בן יאיר אומר : זריזות מביאה לידי נקיות , ונקיות מביאה לידי טהרה , וטהרה מביאה לידי פרישות , ופרישות מביאה לידי קדושה [ ... ] ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים , ותחיית המתים באה על ידי אליהו זכור ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן