רשב״י ובר כוכבא

שמעון אחר המייצג את סכנת האקטיביזם הוא כמובן שמעון בר כוזיבא / בר כוכבא . לפי מסורת המוזכרת על ידי ר׳ שרירא גאון , תלמידי ר׳ עקיבא , שעליהם מספר התלמוד כי מתו במגפה , נספו למעשה במלחמה , כלומר , במרד בר כוכבא שבו נטלו כנראה חלק בעידוד רבם . תהא אשר תהא האמת ההיסטורית , כדאי לשים לב לנרטיב המבדיל בין תלמידיו הראשונים והאחרונים של ר׳ עקיבא . בעוד שהראשונים מתים בטרם עת , דומה שהוא עצמו נמלט מגורלם הטרגי בהתחברו לחמישה חכמים שנועדו להיות תלמידיו הבכירים , ביניהם רשב״י ור׳ יהודה בר אילעאי . האם , בדומה למפנה בדרכו 33 ב״ר צז ( שיטה חדשה ) , תיאודור – אלבק , עמ׳ . 1218 – 1217 34 ירושלמי כתובות א , ה , כה / ג . 35 מסורת זו נדחית במאמר המייחס לחושים בן דן את הריגתו של עשו ( סוטה יג ע״א ) . מנקודת מבטם של חז״ל , עדיף להסב את האקטיביזם על דמות שולית . לא כן גישת הספרות החיצונית התולה את הריגת עשו ביעקב עצמו ( ספר היובלים , לח , ב ; צוואת יהודה ט , ג ) . 36 התלבטות החכמים בעניין ניכרת בשתי אמירות סמוכות מתרגום ניאופיטי לפרשת ויחי . על האחים הקנאים שמעון ולוי נאמר שיש להפריד ביניהם , שאלמלא כן אין...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן