הלל והחילול

את המהפך האנטי אידאליסטי הנתלה בהלל ניתן להדגים בשלושה מוטיבים המצביעים כולם על תסריט דומה . בעוד שמעמדו של הגורם האידאלי שמימי נפגע לטובת העולם של מטה , מסתבר שפגיעה זו אינה בגדר חילול אלא דבר לגיטימי המקובל על דעת האל : . 1 תקנה חשובה המיוחסת להלל היא כידוע הפרוזבול . מטרתו לבטל או לנטרל את שמיטת החובות בשנה השביעית על ידי מסירתם לבית דין : זהו גופו של פרוזבול : מוסר אני לכם , פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני , שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה , והדיינים חותמין למטה או העדים . לאור התמקדותו של מנגנון הפרוזבול באותו אקט של מסירה ( כך מוכח משורש המילה : – pros boule לפני המועצה , או – prosbole מסירה ל ... ) , קל להבין את ההיגיון העומד מאחוריו . מקור השמיטה כמו השבת בסדר קוסמי המיוסד על מחזוריות 102 דב״ר ה , יג . 103 לקווי דמיון בין הגישה השמאית לגישה הכיתתית ראה נעם , בית שמאי וההלכה הכיתתית . 104 משנה שביעית י , ד . המספר המקודש שבע . הפרוזבול מערער על סדר זה בחוללו מעבר מזמן אידאלי , הנשלט מלמעלה , אל זמן אנושי ( ׳כל זמן שארצה׳ ) המסור בידי הדיינים או העדים החתומים ׳למטה׳ . כמו כן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן