ר׳ עקיבא והיחיד היוספי

האם ר׳ עקיבא הכיר בחנוך כיצור אידאלי ? כך משתמע על פניו מן המאמר הבא : לפי שהיה צדיק , הקב״ה לקחו מבני אדם ועשה אותו מלאך והוא מטטרון . ומחלוקת בין ר׳ עקיבא וחביריו בדבר זה , וחכמים אומרים : חנוך היה פעם צדיק ופעם רשע . הצגת חנוך על ידי החכמים כצדיק ורשע לסירוגין באה ככל הנראה להפריך את מיתוס עלייתו לשמים . מנגד , דומה שזיהויו המלאכי מקובל על ר׳ עקיבא החולק עליהם . אלא שכאן שבה ועולה שאלת הטעות הנתלית בו . איך לפרש את אמונתו השגויה , הן במשיח עכשווי ( בר כוכבא ) והן ביצור אידאלי היושב לצד האל ? הייתכן שטעות זו 63 ספר חנוך העברי ו . 64 בבא מציעא פה ע״ב . עקב דיבורו הלא זהיר של אליהו , ר׳ חייא ובניו מנסים כזכור להביא את המשיח טרם זמנו . ואולם , גם אצל ר׳ חייא נקשר הלהט המשיחי ברכב אש . לצד סיפור ניסיונו לדחוק את הקץ מוזכר רכב האש שבו הוא עולה לרקיע ומסנוור את מי שמעז להסתכל עליו . 65 מדרש אגדה , מהד׳ בובר , עמ׳ טו . 66 ב״ר כה , א , ראה להלן פרק חמישי . 67 כך מסיק מ׳ אידל במאמרו חנוך הוא מטטרון ( עמ׳ . ( 155 למסקנה זו מגיע לפניו א״י השל , אם כי הוא נזהר מלהציגה כחד משמעית : ׳קיצר כאן הסופ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן