פרק שלישי יוסף ומשיחיות היחיד

האם ניתן להקיש מהופעה זו של מרדוק על מרדכי בתפקיד יהודי החצר ? הצמד מרדכי / מרדוק כבר נבחן במחקר , בעיקר תוך השוואת סיפור המגילה עם ניצחון האל הבבלי על כוחות הרוע במיתוס של אנומה אליש . ואולם , דומה שיש בהקשר הנוכחי כדי להאיר מזווית אחרת את הדגם של יהודי החצר . אם נשוב לאלכסנדר , נוכל לאתר אצל הכוהן הגדול שני מוטיבים המחברים אותו לשורש מר״ד . כנגד הוקעת היהודים כמורדים הוא מתגלה כלא מורד , ואף יותר מזה , הוא מופיע , בדומה למרדוק , כמגן על המלך בלכתו לפניו . יוצא שהשם מרדכי , המאגד אף הוא מוטיבים אלה , מצביע דווקא על המתח שביסוד דמותו של יהודי החצר . כמי שמחפש את חסות המלך , על יהודי החצר להוכיח שאינו מורד . אך כמייצג אלוהות הפורשת את חסותה על המלך הוא כאילו מתגלגל ליצור על אנושי , בן דמותו של מרדוק . בכך שב ומתבהר הקשר בין יהודי החצר ועניין הקנאות . אם הדגם של יהודי החצר נוטה לכאורה לצד האנטי קנאי , יש בו גם היבטים המורים על כיוון הפוך . החיפוש אחר חסות השליט הזר מבטא מן הסתם גישה פרגמטית . לעומת זאת , הצגת השליט ככפוף לאל היהודי , וכל שכן הכפפתו ליהודי החצר כנציג של אותו אל , יש בהן ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן