בין קנאות לחסד מגמות אנטי-קנאיות במחשבת חז"ל

מגמות אנטי - קנאיות במחשבת חז "ל דוד ברזיס הוצאת אוניברסיטת בר -אילן מחשבות סדרת מחקרים במחשבת ישראל דוד ברזיס בין קנאות לחסד מגמות אנטי קנאיות במחשבת חז״ל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן