יצירות מאת אורי צבי גרינברג

אזור מגן ונאום בן הדם 148 , 129 , 50 , 49 אימה גדולה וירח 37 , 41 ( ה ) , , 102 , 80 - 51 115 , 115 , 114 , 113 , 110 , 105 , 103 ( ה ) , 122 , 122 , 120 , 118 ( ה ) , , 147 , 126 - 123 172 , 172 , 148 ( ה ) , , 211 , 206 , 204 , 195 226 , 215 , 214 ( ה ) , 235 אנקראון על קטב העצבון , 80 , 63 , 19 80 ( ה ) , 130 , 120 , 118 , 117 , 116 , 113 ( א ) , 216 , 212 , 211 , 204 , 194 , 160 , 146 באלף הששי -80 51 בלדה לרעים וחשוקי משחק -214 208 במערב 41 ( ה ) , 102 , 45 גבעת הגוויות בשלג -161 154 דבר הנפח ובניו 118 הגברות העולה , 105 , 103 , 82 , 47 , 37 , 184 , 154 , 148 , 130 , 120 , 115 , 110 214 , 211 , 207 , 206 , 195 הכרת הישות 51 ואילך הקבר ביער -170 161 כד הוינא טליא -190 171 כלב בית , 194 , 148 , 135 , 106 , 94 , 49 219 , 216 כלפי תשעים ותשעה , 90 , 85 - 81 , 47 , 19 , 119 - 116 , 111 , 109 , 106 - 103 , 97 - 92 134 , 133 ( ה ) , , 195 , 194 , 176 , 174 , 173 198 , 198 ( ה ) , 216 , 214 , 203 , 201 , 200 לאלי בארנון 20 ( ה ) מן החכליל ומן הכחול 204 , 203 , 141 ( ה ) , 215 , 214 , 208 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן