כתבי עת

אלבאטראס ( יסעור ) -50 17 , 11 ( די ) אקצי וֹ ן ( הפעולה ) , 36 , 35 , 33 , 19 88 , 88 , 62 , 47 , 46 , 45 , 42 , 37 ( ה ) , , 89 91 ( ה ) , 98 , 92 ( דר ) בּ לא וּ רייטר ( הפרש הכחול ) , 72 196 ואילך , 206 ( ה ) , 239 ( די ) בּ ריקה ( הגשר ) , 98 , 72 , 66 , 33 199 , 196 , 146 גגא ( פוטוריזם פולני ) 27 זדר וֹ י ( מעין אוונגרד פולני ) 35 , 31 זוור וֹ טניצה ( נתב המסילה : פוטוריזם פולני 27 יונג יידיש 23 ( ה ) מחיינו 217 סדן 18 ואילך , 127 , 127 , 48 , 47 ( ה ) , , 191 215 , 214 , 207 , 192 סדנא דארעא 37 קהיליתנו 217 ק וּ נסט בּ לאט 70 רימון 40 , 40 ( ה ) , 41 ( ה ) , 67 , 45 ( ה ) ( דר ) שט וּ רם ( הסערה ) , 42 , 36 , 33 , 30 103 , 93 , 47  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן