מקורות בעברית*

מקורות בעברית * אופז , אביבה תעודה ויצירה , בין יומנים קבוצתיים וסיפורת העלייה השלישית , הקיבוץ המאוחד , תל אביב . 1996 אי גאסט , אורטגה חוזה מרד ההמונים ( תרגום ומבוא : יורם ברונובסקי ) , זמורה ביתן מודן , תל אביב תשל " ה . אידל , משה קבלה – היבטים חדשים , שוקן , ירושלים ותל אביב . 1993 — , ' לגילגוליה של טכניקה קדומה של חזון נבואי בימי הביניים ' , סיני פו ( תש " ם ) , עמ ' א - ז . אייזנשטיין , יהודה דוד אוצר מדרשים , א - ב , ניו יורק תרע " ה . איש שלום , מאיר ( מהדיר ) פסיקתא רבתי , וינא תר " מ . אלבק גדרון , רחל ' " הטקסט השלישי " – עיקרון תיאורטי ומתודולוגי בחקר השוואת גרסאות ויישומו בהשוואת גרסאות הסיפור " עורבא פרח" לברדיצ ' בסקי ' , בתוך : אבנר הולצמן ( עורך ) , סדן – מחקרים בספרות עברית , ד , אוניברסיטת תל אביב , 2000 עמ ' . 352 - 323 — , ' " גניזין " – מפתח לספר הזהר של אורי צבי גרינברג ' , בתוך : חנן חבר ( עורך ) , ממתכת השכל חצוב – קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג , מוסד ביאליק , ירושלים תשס " ט , עמ ' . 286 - 245 *— , ואבידב ליפסקר ' כד הוינא טליא , לשון מיסטית ופואטיקה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן