ארכנה תלויה על עץ ליד הנול ולצדה עכביש טווה את קוריו חיתוך עץ מהמאה השש ־ עשרה למטמורפוזות של אובידיוס.