לודוויג ריכטר, המכשפה הטווה בפלך, תחריט לסיפורי גרים