גלגל המזל: זה עולה וזה יורד בגלגל על פי כתב ־ יד 1170 Hortus Deliciarum