קלותו, אטרופוס ולכסיס, רישום סכמתי על פי תבליט רומי