לילות טינו מבגדד, מהדורת קסירר 1919 איור העטיפה בידי לסקר ־ שילר