כרטיס שהפיקה בראשית שנות השלושים חברת 'קדם'. בגב הכרטיס ביוגרפיה מקוצרת של המשוררת