הנריק ברלוי: דף שער לאלבּאטראס חיתוך לינולאום, 1922