יוסף אבו, תפילה לחמּה, חיתוך לינוליאום, סדן, תרפ"ה